Heren 2e klas vrije formatie Easterlittens

Door | Geen categorie | Geen reacties

Super leuke maar warme dag op keatsfjild Easterlittens. Met een mooie finale met twee van o eigen leden
Alle mensen die vandaag geholpen hebben willen wij dan ook bedanken voor hun inzet. En ook zeker de kinderen die blokje hebben gelopen. Kanjers!!! En onze sponsor van vandaag Hankel’s Technisch Bedrijf Uit Wommels bedankt

Uitslag:
3e prijs 
Marco de Groot, Franeker
Kevin Jaarsma, Arum
Jelmer Westra, Berltsum

3e prijs
Johan Diertens, Dronryp
Erik Haitsma, Wommels
Steven de Bruin, Franeker

2e prijs
Jelle Jan Rodenhuis, Easterlittens
Jelle Scgaringa, Welsrijp
Rene Faber, Easterlittens

1e prijs
Bauke willem Tuinman, Dronryp
René de Haan, Franeker
Wybren Postma, Ingelum

Moai wykein foar de Keatsers fan KV Onder Ons

Door | Geen categorie | Geen reacties

Peins 1 juli36420375_1861329403914971_2949960800783040512_o
Heren 1e klasse Vrije formatie

Menno van Zwieten Heerenveen
Hylke Bruinsma Minnertsga
Erwin Zijlstra Easterlittens

 

 

Winsum 1 juli
Heren 2e klasse Vrije formatie

1e prijs:
Paul Dijkstra BITGUM
Gabe-Jan van Popta LOLLUM
Stefan van der Meer BAARD

30 juni Wijnaldum
Heren 1e klasse Vrije formatieIMG-20180701-WA0008

1e prijs:  

Erwin Zijlstra Easterlittens
Pier Piersma Easterlittens
Haye Jan Nicolay Britsum

Schettens 30 juni
Heren 2e klasse Vrije formatieresize

1e prijs

Paul Dijkstra BITGUM
Gabe-Jan van Popta LOLLUM
Stefan van der Meer BAARD

Winnaars van de vierde Santema Oosterhoff partij 2018

Door | Geen categorie | Geen reacties

FOTO’S VOLGEN

Prijswinnaars Schoolmeisjes

 

1ste prijs

Gerde Lycklama à Nijeholt           It Heidenskip

Anke Wassenaar                            Minnertsga

Lisanne Scharringa                         Dronryp

 

2e prijs

Anna-Dieuwke Dijkstra                 Leeuwarden

Femke Alberda                                Dronryp

Nadya Rinske Moufakkir              Leeuwarden

 

1ste Verliezersronde

Foke Jil Bakker                                Tersoal

Janneke Posthumus                       Ried

Ilse Marije van Beem                    Dronryp

Prijswinnaars Schooljongens      Foto’s volgen nog

1ste prijs

André de Vries                                 Bitgummole

Bjorn Idsardi                                    Dronrijp

Johan Sipma                                    Lioessens

 

2e prijs

Martijn Broersma                           Sexbierum

Sjouke Beimers                               Bitgummole

Leon Wijning                                    Sint Annaparochie

 

3e prijs

 

Martijn Leijenaar                            Exmorra

Otte Algra                                        Leeuwarden

Fedde Hansma                                Spannum

 

3e prijs

 

Stefan Greidanus                           Winsum

Pieter den Breejen                         Arum

Rick Minnesma                                Dronryp

 

1ste prijs verliezersronde

 

Marten Daaf Alkemade                 Dronryp

Jarno Feenstra                                Exmorra

Johan Cnossen                                Gauw

Afgelopen weekend Littenser kaatsers in de prijzen!

Door | Geen categorie | Geen reacties

Vrijdag 25 mei 2018 in wommels

Junioren Vrije formatie Junioren Pilot wedstrijd gaat door in poulekaatsen

1e prijs: 
Marten Bergsma MINNERTSGA
Laas Pieter van Straten FEINSUM
Erwin Zijlstra EASTERLITTENS

Zaterdag 26 mei 2018 in Menaam

Dames Hoofdklasse Vrije formatie beperkt

1e prijs: 

Nellie Steenstra MINNERTSGA
Margriet Bakker EASTERLITTENS
Harmke Siegersma BERLTSUM

Zaterdag 26 mei 2018 in Franeker

7e editie van de zachte bal PC

van de 63  partuur ging de 5e prijs naar: 

Jurjen Hofstee
Simon Zijlstra
Grytzen Broersma

Zondag 27 mei 2018 in Reduzum

Jongens Door elkaar loten B + herk

3e prijs: 
Bauke Folkerts EASTERLITTENS
Douwe Lycklama à Nijeholt IT HEIDENSKIP
Geart Pijnacker FERWERT