Jaarvergadering KV Onder Ons

Door | Geen categorie | Geen reacties

Beste leden,

Wij hebben ervoor gekozen de agenda voortaan via de digitale snelweg te verspreiden. Dit is een praktische en milieubewuste keuze geweest. De agenda inclusief de notulen zijn inmiddels via email en via Whatsapp gedeeld.

Het zou zo maar kunnen zijn dat er een papieren versie vooraf de vergadering gewenst is en dat wij sommige leden passeren door onze keuze.

Als dit zo is dan horen wij dit graag zo spoedig mogelijk zodat wij een oplossing kunnen bieden.

Op de jaarvergadering zelf zullen er ook enkele papieren exemplaren van de agenda en notulen beschikbaar zijn.

Tot zo ver, tot 6 maart!

Groetnis,

Bestuur k.v. Onder Ons
Easterlittens

Freule 2018

Door | Geen categorie | Geen reacties

Dit jaar mocht Bauke Folkerts als eenling zich bij het partuur van Spannum aansluiten, vandaag mochten zij meedoen met de Freule

De jongens partij van het jaar

Het partuur wist te winnen  van Hijum, Ried en Workum maar Mantgum zat het niet mee, 5x  6-6 en niet de punten pakken

Helaas kwam het partuur niet verder en werd de wedstrijd verloren, maar wel een mooie 5 e prijs!

Heren 2e klas vrije formatie Easterlittens

Door | Geen categorie | Geen reacties

Super leuke maar warme dag op keatsfjild Easterlittens. Met een mooie finale met twee van o eigen leden
Alle mensen die vandaag geholpen hebben willen wij dan ook bedanken voor hun inzet. En ook zeker de kinderen die blokje hebben gelopen. Kanjers!!! En onze sponsor van vandaag Hankel’s Technisch Bedrijf Uit Wommels bedankt

Uitslag:
3e prijs 
Marco de Groot, Franeker
Kevin Jaarsma, Arum
Jelmer Westra, Berltsum

3e prijs
Johan Diertens, Dronryp
Erik Haitsma, Wommels
Steven de Bruin, Franeker

2e prijs
Jelle Jan Rodenhuis, Easterlittens
Jelle Scgaringa, Welsrijp
Rene Faber, Easterlittens

1e prijs
Bauke willem Tuinman, Dronryp
René de Haan, Franeker
Wybren Postma, Ingelum

Moai wykein foar de Keatsers fan KV Onder Ons

Door | Geen categorie | Geen reacties

Peins 1 juli36420375_1861329403914971_2949960800783040512_o
Heren 1e klasse Vrije formatie

Menno van Zwieten Heerenveen
Hylke Bruinsma Minnertsga
Erwin Zijlstra Easterlittens

 

 

Winsum 1 juli
Heren 2e klasse Vrije formatie

1e prijs:
Paul Dijkstra BITGUM
Gabe-Jan van Popta LOLLUM
Stefan van der Meer BAARD

30 juni Wijnaldum
Heren 1e klasse Vrije formatieIMG-20180701-WA0008

1e prijs:  

Erwin Zijlstra Easterlittens
Pier Piersma Easterlittens
Haye Jan Nicolay Britsum

Schettens 30 juni
Heren 2e klasse Vrije formatieresize

1e prijs

Paul Dijkstra BITGUM
Gabe-Jan van Popta LOLLUM
Stefan van der Meer BAARD