Bestuursleden:

Voorzitter:
Keimpe Koldijk
06-45584161

Secretaris:
Houkje Zijlstra
0517-342150

Penningmeester / ledenadministratie:
Pier Piersma
0517-851976

Lid:
Durk Bouma
06-48704042

Algemeen emailadres:
info@kvonderons.nl