Jaarvergadering KV Onder Ons

Beste leden,

Wij hebben ervoor gekozen de agenda voortaan via de digitale snelweg te verspreiden. Dit is een praktische en milieubewuste keuze geweest. De agenda inclusief de notulen zijn inmiddels via email en via Whatsapp gedeeld.

Het zou zo maar kunnen zijn dat er een papieren versie vooraf de vergadering gewenst is en dat wij sommige leden passeren door onze keuze.

Als dit zo is dan horen wij dit graag zo spoedig mogelijk zodat wij een oplossing kunnen bieden.

Op de jaarvergadering zelf zullen er ook enkele papieren exemplaren van de agenda en notulen beschikbaar zijn.

Tot zo ver, tot 6 maart!

Groetnis,

Bestuur k.v. Onder Ons
Easterlittens