Heren 2e klas vrije formatie Easterlittens

Super leuke maar warme dag op keatsfjild Easterlittens. Met een mooie finale met twee van o eigen leden
Alle mensen die vandaag geholpen hebben willen wij dan ook bedanken voor hun inzet. En ook zeker de kinderen die blokje hebben gelopen. Kanjers!!! En onze sponsor van vandaag Hankel’s Technisch Bedrijf Uit Wommels bedankt

Uitslag:
3e prijs 
Marco de Groot, Franeker
Kevin Jaarsma, Arum
Jelmer Westra, Berltsum

3e prijs
Johan Diertens, Dronryp
Erik Haitsma, Wommels
Steven de Bruin, Franeker

2e prijs
Jelle Jan Rodenhuis, Easterlittens
Jelle Scgaringa, Welsrijp
Rene Faber, Easterlittens

1e prijs
Bauke willem Tuinman, Dronryp
René de Haan, Franeker
Wybren Postma, Ingelum