Top weekend voor partuur van Pier Piersma

Gisteren 9 juni in Bitgum

Won het partuur  van Pier Piersma, Arnold Zijlstra en Haye Jan Nicolay de 2e prijs

Vandaag 10 juni  in Tzummarum wonnen de heren een mooie krans

Lokwinske Pier, Arnold en Haye Jan!!