Monthly Archives: mei 2018

Afgelopen weekend Littenser kaatsers in de prijzen!

Door | Geen categorie | Geen reacties

Vrijdag 25 mei 2018 in wommels

Junioren Vrije formatie Junioren Pilot wedstrijd gaat door in poulekaatsen

1e prijs: 
Marten Bergsma MINNERTSGA
Laas Pieter van Straten FEINSUM
Erwin Zijlstra EASTERLITTENS

Zaterdag 26 mei 2018 in Menaam

Dames Hoofdklasse Vrije formatie beperkt

1e prijs: 

Nellie Steenstra MINNERTSGA
Margriet Bakker EASTERLITTENS
Harmke Siegersma BERLTSUM

Zaterdag 26 mei 2018 in Franeker

7e editie van de zachte bal PC

van de 63  partuur ging de 5e prijs naar: 

Jurjen Hofstee
Simon Zijlstra
Grytzen Broersma

Zondag 27 mei 2018 in Reduzum

Jongens Door elkaar loten B + herk

3e prijs: 
Bauke Folkerts EASTERLITTENS
Douwe Lycklama à Nijeholt IT HEIDENSKIP
Geart Pijnacker FERWERT