Santema Oosterhoff partij schooljongens

Door 12 augustus 2017 Geen categorie Geen reacties

Frou Santema deelde de prijzen uit bij de kaatspartij, de Santema Oosterhoff partij waar wij als vereniging trots op zijn.

20170812_151559

 

 

 

 

 

 

1e           Kjell Dijkstra                                    Sint Annaparochie

Rick Minnesma                               Dronrijp

Harold de Boer                               Jellum

 

2e           Steven Koster                                  Tzum

Jurjen Fokkema                              Harlingen

Johannes Bouma                            Lollum

 

3e           Wesley vd Vaart                             St Jacobiparoschie

Johan Sipma                                  Lioessens

Wiebe Siemen Leenstra               Hilaard

 

1e  verl      Thomas Dijkstra                              Berlstum

Leon Wijning                                   Sint Annaparochie

Jacob Klaas Dijkstra                       Morra

 

2e verl        Klaas Hibma                                     Witmarsum

Jesse Kroondijk                                Sint Annaparochie

Haye Tseard vd Hem                     Dronrijp