Bauke Folkerts 2e bij KNKB jongens del Witmarsum

Bauke Folkerts EASTERLITTENS

Jurjen Miedema HIJLAARD

Andele Veltman  EE

Werden 2e met doorelkaar loten in WITMARSUM