Monthly Archives: augustus 2017

Bauke Folkerts met zijn partuur 1e in Grou Jongens d.e.l.

Door | Geen categorie | Geen reacties

1e prijs: Partuur 8
Bauke Folkerts EASTERLITTENS
Mark Polstra MENAAM
Verry van der Meer SINT JACOBIPAROCHIE

2e prijs: Partuur 1
Paul Dijkstra BITGUM
Jesse Kroondijk SINT ANNAPAROCHIE
Martin Schinkel DONGJUM

3e prijs: Partuur 11
Pieter Jan Leijenaar EXMORRA
Gjalt Sjirk de Groot MANTGUM
Hessel Postma WINSUM

3e prijs: Partuur 14
Gerben de Boer GAAST
Anco Vroom BRITSUM
Klaas Jan Oosterbaan SCHARNEGOUTUM

resize

Santema Oosterhoff partij schoolmeisjes

Door | Geen categorie | Geen reacties

Weer een geslaagde dag op het sportveld Tred Iene, De kaatsers en de families hebben een mooie dag gehad, ondanks de regen,  werd er sportief gekaatst voor de mooi prijs het glazen “pealtsje fan Easterlittens en een kettinkje.

20170812_151559

 

1e     Julia Rienks                                            Dronrijp

Lisanne Leijenaar                                 Bolsward

Anke Wassenaar                                  Minnertsga

 

2e      Marije Bodde                                       Grou

Moniek Lootsma                                Goenga

Sigrid Post                                            Sexbierum

 

1e  verl    Jessie Rekker                                Bolsward

Alise Steenstra                             Oosterbierum

Romy Postma                               Winsum (fr)

 

Santema Oosterhoff partij schooljongens

Door | Geen categorie | Geen reacties

Frou Santema deelde de prijzen uit bij de kaatspartij, de Santema Oosterhoff partij waar wij als vereniging trots op zijn.

20170812_151559

 

 

 

 

 

 

1e           Kjell Dijkstra                                    Sint Annaparochie

Rick Minnesma                               Dronrijp

Harold de Boer                               Jellum

 

2e           Steven Koster                                  Tzum

Jurjen Fokkema                              Harlingen

Johannes Bouma                            Lollum

 

3e           Wesley vd Vaart                             St Jacobiparoschie

Johan Sipma                                  Lioessens

Wiebe Siemen Leenstra               Hilaard

 

1e  verl      Thomas Dijkstra                              Berlstum

Leon Wijning                                   Sint Annaparochie

Jacob Klaas Dijkstra                       Morra

 

2e verl        Klaas Hibma                                     Witmarsum

Jesse Kroondijk                                Sint Annaparochie

Haye Tseard vd Hem                     Dronrijp

 

Domper voor partuur van Erwin Zijlstra

Door | Geen categorie | Geen reacties

 

Een domper maar een moedig besluit.

Onderstaan van Facebook geschreven door Keatsfreonen:

Onze maat Hylke heeft besloten om niet deel te nemen aan de PC 2017 i.v.m. familieomstandigheden. Een heel moeilijk, maar begrijpelijk besluit waar wij uiteraard alle begrip voor hebben. Wij wensen familie Bruinsma heel veel sterkte in deze moeilijke tijd! Hylke, deze PC kaatsen wij voor jou en je familie maatje!! ???? #keatsfreonen

Jouke Bosje gaat Hylke tijdens de PC vervangen.

Namens KV Onder Ons heel veel sterkte voor de familie Bruinsma