Monthly Archives: juli 2017

Uitslag 50+ door elkaar loten B Klasse

Door | Geen categorie | Geen reacties

1e
Jorrit Jorritsma, Poppenwier
Piet de Groot Midlum
Peter Rinsma, Menaam
2e 
Jan Bruinsma, Heerenveen
Ale Mosselman, Goutum
Douwe Reitsma, Easterein
3e
Siete Wassenaar, Minnertsga
Henk Woppenkamp Hauwert
Andries Idzerda, Goutum
3e
Henk Hellinga, Makkum
Jan Feenstra, Winsum
Siebe v Loon Heerenveen

Verliezersronde
1e
Bertus Bootsma, Wommels
Auke Kuiken, St Jabic
Ferdinand vd Werf, Joure
2e 
Sjouke de Groot, Easterlittens
Kees Sikkema, Dronten
Johan vd Veen , Oentsjerk

Mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor
Hankel’s Technisch Bedrijf en co sponsor Coop Winsum.

 

20170722_173132       20170722_173346        20170722_17353020170722_172940       20170722_172840

Uitslag 50+ door elkaar loten A Klasse

Door | Geen categorie | Geen reacties

Het was een prachtige dag met een “keats fjild vol keatsers”. Daar mag je trots op zijn in zo’n klein dorpje als Easterlittens, sportief en fanatiek staan de heren 50+ in het veld. De mannen hebben er zin in en de sfeer is goed/ gezellig. Het weer is prachtig weer bijna te warm zou je zeggen, maar de keatsers  gaan gewoon door.

De vrijwilligers op de lijn, achter de telegraaf en van de catering zijn ook aanwezig, vrijwilligers waar we erg blij mee zijn als vereniging KV Onder Ons. Zonder hen zijn deze wedstrijden niet mogelijk.

Een mooie dag op it Sportfjild Tred Iene

 

1e
Johannes Siegersma, Berltsum
Simon de Groot, Midlum
Piet Machiela, St Jabic
2e
Roel Veenema, Bolsward
Siebe Tolsma, Winsum
Albert Walsweer, Goutum
3e
Hans Felkers,  Stiens
Douwe Wierstra,  Holwerd
Johan Hiemstra, Sint Anna

Mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Hankel’s Technisch Bedrijf

 

 

Bericht van overlijden: Tjerk Hoekstra

Door | Geen categorie | Geen reacties

We hebben het bericht ontvangen dat onze vaste telegrafist bij het IFK Jeu de Pelote  Tjerk Hoekstra zeer plotseling is overleden. Tjerk heeft gedurende 18 jaar deze klus geklaard en bijna geen avond hiervan gemist. Dit jaar kon hij vanwege zijn gezondheid voor het eerst niet aanwezig zijn.

Onze gedachten gaan uit naar de familie en wensen hen heel veel sterkte toe met dit verlies.

Tjerk Hoekstra  telegrafist IFK Jeu de Pelote

Tjerk Hoekstra
telegrafist IFK Jeu de Pelote