Keimpe Koldijk in de prijzen bij de Pompeblêden

19 juni j.l. Won Keimpe Koldijk de krans in Heerenveen met een leden partij
Keimpe woont sinds kort in Easterlittens en was al in actie te zien tijdens de federatie Jeu de Pelote

Lokwinske Keimpe en we hopen jou nog meer in actie te zien bij KV OnderOns