Monthly Archives: juli 2016

Erwin Zijlstra koning in Sexbierum

Door | Geen categorie | Geen reacties

Jan-Dirk de Groot en Daniël Iseger  kaatsten zaterdag misschien wel de beste partij van het seizoen en stonden tegen half vijf op de eerste rij bij de prijsuitreiking.
Tekst: Jan Braaksma
Foto: Anne Waterlander (x-lent.nl)

Samen met de latere koning Erwin Zijlstra waren ze na moeizame eerste omloop ongenaakbaar en pakten een welverdiende zege op de doorelkaarlotterspartij van kaatsvereniging De Twa Doarpen-Dios. Daniël Iseger de gelouterde achterinse was daar het mooiste voorbeeld van. Het plezier spatte er van af en dat hebben wij tijden niet gezien.

Iseger leek net als De Groot bevrijd van het juk van altijd maar favoriet zijn en altijd maar moeten winnen. Iseger stond bijna de gehele wedstrijd voorin het perk en liet zien dat hij het uitslaan nog lang niet verleerd is. In de drie gespeelde partijen timmerde hij er veertien ballen over heen. Het was de oplossing voor zijn partuur waarin Erwin Zijlstra in het achterperk ook veel beter tot zijn recht kwam dan voorin en er ook een twaalftal ballen over heen tilde. Bovendien was de tweede opslag bij Zijlstra in uitstekende handen. Dritte im bunde Jan-Dirk de Groot deed wat hij moest doen en was zeer ingenomen met het perkspel van zijn maten. Dan is kaatsen leuk…

De finale tegen Enno Kingma, Alle Jan Anema en Laas Pieter van Straten was een grote goednieuws show van trio Jan-Dirk de Groot. Alles lukte en binnen de kortste keren was het schone vijf eersten voor De Groot c.s. Via driemaal 6-4, eenmaal 6-6 en een maal 6-0 snelde De Groot c.s. naar de finish. Bij 5-0 en 6-4 leek het einde oefening voor Kingma c.s. maar een mooie bovenslag van Anema en niet passeren van de kaats door Iseger deed de partij nog even rekken. Het werd zelfs nog 5 om 2 maar op 5-2 en 6-2 sloeg Erwin Zijlstra de kaats voorbij.

Het had in de aanloop naar de finale anders zo maar verkeerd kunnen aflopen als Pier Piersma op 4-2 en 6-6 niet had verzuimd de bal goed te retourneren. Hij sloeg nu de bal recht in het gezicht van Iseger en die wist er wel raad mee. Daarna kantelde partij en kreeg De Groot c.s. grip op de partij en zou uiteindelijk met 5-5 en 6-2 winnen.

De halve finale tegen het favoriete partuur van Tjisse Steenstra, Taeke Triemstra en Sjoerd de Jong was tot 3-3 en 6-6 een spannend potje. De bovenslag van Zijlstra bracht opslager Steenstra aan het wankelen. Hij raakte de controle volledig kwijt en miste vervolgens zeven keer het perk waarvan de laatste keer op 5-3 en 6-2.  Het trouwens niet de dag van Steenstra want naast de negen missers kreeg hij ook nog 10 bovenslagen om de oren.

Trio Enno Kingma kon de zaak rustig opbouwen met een 5-1 en 6-4 zege op Bauke Triemstra c.s. De halve finale tegen Marten Bergsma, Dylan Drent en Hendrik Kootstra vergde iets meer en kreeg zijn beslissing op 4-4 en 6-6 met zesde misser van opslager Bergsma. Op 5-5 en 6-2 sloeg Kootstra de bal buiten het speelveld.

Cijfers Sexbierum. Eerste omloop: 1. Jelle Attema, Pieter-Jan Plat en Patrick Scheepstra – 2. Jelte-Pieter Dijkstra, Hendrik-Jan van der Velde en Hans Wassenaar 3-5 en 2-6; 3. Menno van Zwieten, Renze Pieter Hiemstra en Hendrik Kootstra – 4. Tjisse Steenstra, Taeke Triemstra en Sjoerd de Jong 5-5 en 6-6 (Tjisse Steenstra wint); 5. Enno Kingma, Alle Jan Anema en Laas Pieter van Straten 6. Bauke Triemstra, Allard Hoekstra en Steven de Bruin 5-1 en 6-4; 7. Marten Bergsma, Dylan Drent en Hendrik Kootstra (ingevallen voor Cornelis Terpstra) – 8. Gert-Anne van der Bos, Herman Sprik en Jouke Bosje 5-2 en 6-2; 9. Peter van Zuiden, Pier Piersma en Jan Schurer – 10. Jan-Dirk de Groot, Erwin Zijlstra en Daniël Iseger 5-5 en 2-6; Tweede omloop: 2. Jelte-Pieter Dijkstra c.s. – 4. Tjisse Steenstra c.s. 1-5 en 2-6; 5. Enno Kingma c.s. – 7. Marten Bergsma c.s. 5-4 en 6-2; 10. Jan-Dirk de Groot c.s. staand nummer; Halve finale: 10. Jan-Dirk de Groot c.s. – 4. Tjisse Steenstra c.s. 5-3 en 6-2; Finale: 5. Enno Kingma c.s. – 10. Jan-Dirk de Groot c.s. 2-5 en 2-6.

3 keer prijs voor Pier Piersma en partuur, afgelopen weekend en maandag

Door | Geen categorie | Geen reacties

Pier Piersma won dit weekend niet 1 keer een prijs maar, maar liefst 3 keer

Zaterdag 16 juli Heren 1e klasse Vrije formatie beperkt

Won Pier Piersma met Menno van Zwieten HEERENVEEN en Sjoerd de Jong SINT ANNAPAROCHIE de 2e prijs in Itens

Zondag 17 juli  Heren eerste klasse vf 

Wonnen de heren  Menno van Zwieten | Pier Piersma | Sjoerd de Jong de krans in Tzummerum

Maandag 18 juli Heren 1e klasse Door elkaar loten

Won Pier met zijn partuur Johannes van der Veen PIETERSBIERUM
Pieter van der Schoot SEXBIERUM (koning) wederom de krans in Makkum

    13690888_1090252387689347_5613976814125048128_o                 resize

3 ledenpartijen op vrijdag Avond

Door | Geen categorie | Geen reacties

Op 10 juni, 8 juli en 15 juli werden er drie ledenpartijen gehouden

Er werd enthousiast en sportief gekaatst door zowel jong als wat ouder. De jongens Dennis Posseth, Gerrit Krol en Douwe Roskam mochten dit jaar meedoen met de “groten” en zij gaven zich elke partij enthousiast op. Erg leuk Jongens!!

De harde kern Simon Zijlstra en Bauke Folkerts kwamen alle drie partijen en alle anderen kwamen 2 keer langs op vrijdag.

Dat vinden wij hartstikke mooi!!

De prijzen gingen naar:

1e Simon Zijlstra

2e Dennis Posseth

3e Broer de Jong

4e Jelle Jan Rodenhuis

 

Wij hopen jullie allemaal (en liefst nog meer) te zien op zondag 21 augustus, met de merke partij op woensdag 7 september en op de slotpartij op 17 september