Prachtig mooi kaatsweekend voor de Littenser Keatsers

Erwin Zijlstra zo als al eerder gemeld werd 4 juni  jl. eerste in de Hoofdklasse, vandaag in Dronrijp won Erwin de 2e prijs

Annelien Broersma had ook een geweldig weekend zij won gister 4 juni de 2e prijs in de Hoofdklasse in Grou en  vandaag 5 juni  won zij een derde prijs in St Annaparochie

Thomas Bouma won vandaag 5 juni de derde prijs in de B -Klasse met de pupillenjongens in Reahûs-Turns

Bauke Folkerts won in Easterlittens vandaag de krans tijdens de Santema Oosterhoff partij

Wat een super weekend voor de kaatsende Littensers en hun supporters.