Santema Oosterhoff Partij

Door 25 juni 2015 Nieuws Geen reacties

Zondag 7 juni jl. is de eerste Santema Oosterhoff Partij gekaatst. Een special wedstrijd voor schooljongens en schoolmeisjes uit een initiatief van Martinus Santema. Onder prachtige omstandigheden hebben deze beide categorieĆ«n gestreden om “it pealtsje fan Easterlittens”. Bij de schooljongens waren er 32 parturen en bij de schoolmeisjes stonden er 18 parturen op de lijst. Rond 17.00 uur konden de prijzenĀ worden uitgereikt door mevrouw Santema.