Nieuwsbrief mei 2019

| Nieuws | No Comments
Nieuwsbrief 5 mei 2019Download

Opening seizoen 2019

| Nieuws | No Comments

11 Mei starten we het seizoen met een kaats variatie! Wij nodigen iedereen die zin heeft om mee te doen uit om zich aan te melden, jong of oud.

Jaarvergadering KV Onder Ons

| Geen categorie | No Comments

Beste leden, Wij hebben ervoor gekozen de agenda voortaan via de digitale snelweg te verspreiden. Dit is een praktische en milieubewuste keuze geweest. De agenda inclusief de notulen zijn inmiddels…

Freule 2018

| Geen categorie | No Comments

Dit jaar mocht Bauke Folkerts als eenling zich bij het partuur van Spannum aansluiten, vandaag mochten zij meedoen met de Freule De jongens partij van het jaar Het partuur wist…

Partuur Pier Piersma de krans in Achlum

| Geen categorie | No Comments

Heren 1ste klasse Achlum Partuur Arnold Zijlstra TZUMMARUM   Pier Piersma EASTERLITTENS   Haye Jan Nicolay BRITSUM