Jaarvergadering KV Onder Ons

| Geen categorie | No Comments

Beste leden, Wij hebben ervoor gekozen de agenda voortaan via de digitale snelweg te verspreiden. Dit is een praktische en milieubewuste keuze geweest. De agenda inclusief de notulen zijn inmiddels…

Freule 2018

| Geen categorie | No Comments

Dit jaar mocht Bauke Folkerts als eenling zich bij het partuur van Spannum aansluiten, vandaag mochten zij meedoen met de Freule De jongens partij van het jaar Het partuur wist…

Partuur Pier Piersma de krans in Achlum

| Geen categorie | No Comments

Heren 1ste klasse Achlum Partuur Arnold Zijlstra TZUMMARUM   Pier Piersma EASTERLITTENS   Haye Jan Nicolay BRITSUM  

Succes volle Agrarische nachtkaats partij

| Geen categorie | No Comments

8 partuur op de lijst en een sportieve gezellige nacht kaatspartij Zeker voor herhaling vatbaar.  

Heren 2e klas vrije formatie Easterlittens

| Geen categorie | No Comments

Super leuke maar warme dag op keatsfjild Easterlittens. Met een mooie finale met twee van o eigen leden Alle mensen die vandaag geholpen hebben willen wij dan ook bedanken voor…